Visitation til Knagegården

Visitation til Knagegården sker ved kontakt til forstander Anette Ditlevsen.Botilbud for voksne. Botilbud fyn.

På Knagegården har vi et visitationsudvalg bestående af ledelse samt to pædagogiske personaler. Det er udvalgets opgave i forbindelse med en henvendelse at sikre sig et godt match af ny beboer og botilbud bedst muligt. Det gør vi blandt andet ved at besøge vedkommende, der hvor han/hun bor og evt. også der hvor vedkommende arbejder.

Derefter etableres samarbejdskontrakt mellem anbringende myndighed og Knagegården.

Visitationsgrundlag
Visitation beror på en individuel vurdering af den enkelte beboer. Der lægges vægt på den kommende beboers motivation og funktionsniveau. Samtidig tages der hensyn til sammensætningen med de øvrige beboere.

Følgende faktorer indgår i vurderingen af hvorvidt en beboer kan visiteres til Knagegården:
– Ansøger skal være udviklingshæmmet/sent udviklet, måske med en psykiatrisk lidelse
– Det skal kunne forventes, at beboeren vil kunne profitere af tilbuddet på Knagegården
– Beboeren skal være mobil
– Beboeren har behov for et botilbud med døgndækning

Vi modtager gerne besøg – ring/mail og aftal tid: 65962959 eller mail: anette@knagegaarden.dk

Godkendelse

Knagegården er oprindeligt godkendt som privat socialpædagogisk botilbud for voksne psykisk udviklinghæmmede med nedsat funktionsevne, samt sent udviklede, af Fyns Amt efter reglerne i Servicelovens § 49, stk. 2.
Vores nye godkendelse indebærer, at vi kan modtage op til 14 personer i aldersgruppen over 18 år. Anbringelser sker efter Servicelovens § 107og § 108.

Vi har døgndækning og altid åbent.

Knagegården er også godkendt som aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104, hvor vi har 8 pladser.

Priser Botilbud / Beskæftigelsen

Ved interesse kontakt forstander Anette Ditlevsen på tlf. 6596 2959 eller mail: anette@knagegaarden.dk

Har du spørgsmål vedrørende vores beskæftigelsestilbud og botilbud? Vi kontakter dig!