Socialpædagogik, relationspædagogik og neuropædagogik

Den faglige tilgang til beboerne er socialpædagogisk, relationspædagogisk og neuropædagogisk. Bogtilbud fyn
Vi arbejder med at støtte beboerne i at træffe egne beslutninger og leve så selvstændigt som muligt, med hensyntagen til beboernes ressourcer, behov og ønsker for livet.

Vi arbejder individuelt med den enkelte beboer, og udformer udviklingsplaner, som beskriver målene med det daglige arbejde. Gennem de seneste år har det vist sig, at en overvejende del af Knagegårdens beboere har brug for øget praktisk støtte. Således har vi et begreb, som vi kalder “servicepædagogik”, og som refererer til at vi ud fra den enkeltes behov og kompetencer sammensætter den daglige hjælp og støtte. Vi yder meget hjælp til træning og styrkelse af almindelig daglig livsførelse (ADL) funktionerne

  • Personlig hygiejne
  • Rengøring
  • Oprydning i egen bolig
  • Forvaltning af økonomi
  • Forvaltning af medicin
  • Forvaltning af fritid og fritidsinteresser
  • Personlig og social udvikling

Vi bruger generelt mange ressourcer på at træne i hvordan man omgås og tiltaler andre mennesker ( medbeboere, pårørende, arbejdskolleger, personale o. lign.)

Vi arbejder meget med at tilbyde beboerne jeg støttende samtaler, hvor de i 1:1 kontakt med personalet kan finde frem til hvordan vi kan støtte dem i deres udvikling.

Har du spørgsmål vedrørende vores beskæftigelsestilbud og botilbud? Vi kontakter dig!