Knagegårdens værdier.

På Knagegården arbejder vi ud fra følgende 4 værdier: Ordentlighed, Tillid, Tryghed og Rummelighed.

Ordentlighed handler for os om at være anerkendende og nærværende i relationen.  At aftaler overholdes og der tales pænt til og om hinanden. At møde beboerne hvor de er og have respekt for den enkeltes ret til at bestemme over eget liv. Ordentlighed er for os også altid at tage beboerne og hinanden alvorligt. Fx når en beboer har brug for at snakke, aftaler vi tid og sted, hvor der rum til at være nærværende.

Citat fra en beboer: ”Jeg oplever ordentlighed når jeg fx har haft en dialog med mine kontaktpersoner om ve og vel og de følger op på det dagen efter”

Tillid handler for os både om, hvordan vi viser bebeboerne tillid, men også hvordan vi skaber tillid ved beboerne, så de er trygge. Vi har tillid til og tror på at beboerne som udgangspunkt kan tingende selv. Det kan være alt fra at støvsuge, til håndtering af egen medicin og økonomi.
Udgangspunktet er, at beboerne er eksperter i eget liv. Vi opbygger tillid ved beboerne ved at møde dem hvor de er og ved at være nærværende og lyttende. Beboerne kan altid komme for at få hjælp, guidning, samtale mm. Har vi ikke tiden lige når beboeren kommer, aftales der et tidspunkt. Vi tager altid udfordringer seriøst og støtter beboerne i at få løst dem bedst muligt.

Citat fra beboer: ”Jeg oplever tillid når personalet kommer over til mig om aftenen og gennemgår mit smileyskema med mig. Fordi så kan man få vendt dagens oplevelser og tanker om noget som fx har været negativt, som personalet får vendt til noget positivt”.

Tryghed skaber vi blandt andet ved at arbejde ud fra en fast struktur, som tilpasses den enkeltes behov. Beboerne ved, at der altid er personale tilstede som de kan få i, også om natten. Vi møder alle beboerne i deres lejligheder, både morgen og aften, hvor der er opmærksomhed på, hvordan den enkelte beboer har det.

Citat fra beboer: ”Jeg oplever tryghed når jeg fx ringer til personalet og er ked af det. Så kommer et personale og følger op på hvordan jeg har det”.

Rummelighed betyder for os at vi anerkender et andet menneske som det er. Vi ser, hører og accepterer hinanden trods forskeligheder. Det er et hus med mange forskellige beboere med hver deres udfordringer. Vi arbejder med en fast struktur, men tilpasser hele tiden tingene, så alle føler sig som en del af Knagegården og bliver inkluderet. Fx har vi 2 gange om ugen fælles motion. Her er alle deltagende, trods meget forskellige fysiske præmisser. Alle gør hvad de kan ud fra de forudsætninger de har og beboerne accepterer, støtter og hjælper hinanden.

Citat fra beboer: ”Jeg føler rummelighed mellem mig og mine medbeboere, når vi fx er på tur og de er opmærksomme på om jeg har brug for hjælp eller ej pga. mit synshandicap”.

Har du spørgsmål vedrørende vores beskæftigelsestilbud og botilbud? Vi kontakter dig!