Knagegården er pt i gang med at flytte vores interne beskæftigelse til nye spændende rammer. Vi har købt nabogården, hvilket giver mulighed for også at modtage eksterne brugere.

Vi har et ønske om, at skabe et beskæftigelsestilbud, hvor omdrejningspunktet er ophold i naturen, forståelse for årstidernes skiften, dyrkelse af frugt og grønt og forhåbentlig passe nogle dyr. Aktiviteterne kan fx være havearbejde, brændekløvning, køkkenopgaver fx syltning af egen frugt, rengøring af fællesområder, kreative projekter og levering af frugt og grønt til andre botilbud. Ønsket er på sigt at skabe grundlaget for etablering af en gårdbutik samt blive (så vidt som muligt) selvforsynende med frugt og grønt på Knagegården. Generelt vil vi gerne give vores brugere et billede af livet på en gård og styrke deres livskvalitet ved at give dem oplevelsen af, at de aktivt bidrager til et fællesskab.

Målgruppen vil være personer med psykiskvfunktionsnedsættelse, som har en fysik, der gør det muligt at deltage i de ovenfor beskrevne aktiviteter, gerne med plads til individuelle hensyn og ønsker. Vi vil være klar til at åbne tilbuddet i sensommeren.

Hele beskæftigelsestilbuddet er under opbygning, hvorfor hjemmesiden løbende vil blive opdateret den kommende periode.

 

Har du spørgsmål vedrørende vores beskæftigelsestilbud og botilbud? Vi kontakter dig!