Dagligdagen på Knagegården.

En typisk dag på Knagegården starter med, at personalet går morgenrunde kl. 7.30. Her siges der godmorgen til alle beboere og der udleveres medicin. Fra kl. 8.00 tilbydes der morgenmad, hvorefter folk tager på arbejde, undtagen de beboere der har hjemmedag.

Kl. 12.30 tilbydes der frokost til de beboere, der er hjemme.

Kl. 16.00 tilbydes der kaffe, frugt og knækbrød i fælleshuset. Her er alle kommet hjem fra arbejde og har mulighed for lidt socialt samvær.

Aftensmaden tilbydes kl. 18.00. Resten af aftenen er der mulighed for at komme i fælleshuset til en kop kaffe eller te. Se lidt TV eller bare snakke lidt med personale eller medbeboere.

Kl. 21.00 går personalet aftenrunde, hvor der siges godnat til alle og vi sikrer os, at alle får sluttet dagen ordentligt af.

Alle måltider kan spises i fælleshuset, men det er selvfølgelig også en mulighed at tage maden med i egen lejlighed, hvis der er behov for dette.

                                    

Hjemmedage.

På Knagegården tilbydes hver beboer en hjemmedag fordelt ud på ugens 5 hverdage. På deres hjemmedage tilbydes bl.a. støtte og guidning til tøjvask og rengøring af deres lejligheder. Der tilbydes yderligere støtte til lægebesøg, tandlæge, indkøb m.m. På hjemmedagen er der også fokus på arbejdet med den enkeltes mål og delmål. F.eks. har en beboer et ønske om at lære at lave mad. Dette er sat op som et delmål, der arbejdes med på hjemmedagen.

Det primære på en beboeres hjemmedag er, at vi tilbyder en dag med 1 til 1 kontakt.

Vi har samtidig stor fokus på selv- og medbestemmelse, hvor fokusset ligger på borgerens ønsker for dagen. Dette kan være, at borgeren har et ønske om at arbejde med deres sociale færdigheder og have mindre fokus på rengøring af lejlighed, eller tage på tur ud af huset.

 

Har du spørgsmål vedrørende vores beskæftigelsestilbud og botilbud? Vi kontakter dig!