Samvær- og aktivtetstilbud

Knagegårdens beskæftigelse er et samværs- og aktivitetstilbud til psykisk udviklingshæmmede og sent udviklede voksne. Beskæftigelsestilbud i bofællesskab
Aktiviteterne tilrettelægges ud fra den enkeltes behov. Arbejdsopgaverne er meget forskelligartede, og indeholder kreativt værksted med fokus på kunst, træ- og metalarbejde samt praktiske opgaver i hverdagen.

I et roligt tempo med plads til den enkelte lægger vi vægt på:

 • personlig udvikling
 • livskvalitet
 • sociale samvær
 • kreativitet
 • brugerindflydelse
 • pasning af have og udenomsarealer
 • lettere håndværk
 • motionsdag 1 dag om ugen
 • fælles gåtur fra kl. 9-9.30 hver dag
 • inspirationsture ud i det danske land
 • kurser

Har du spørgsmål vedrørende vores beskæftigelsestilbud og botilbud? Vi kontakter dig!