Beskæftigelsestilbud for voksne på Knagegården i Odense FynVelkommen til Knagegården – botilbud til voksne på Fyn

Knagegården har i mange år tilbudt botilbud og beskæftigelsestilbud for voksne med psykisk funktionsnedsættelse. Vi har 14 pladser fordelt på § 107 og § 108. Yderligere tilbyder vi 8 pladser i dagsbeskæftigelse efter § 104, som er et aktivitets- og samværstilbud.

Dagligdagen på Knagegården

Vi arbejder ud fra en fast ugestruktur, hvor bl.a. motion og ADL-træning er på programmet. Vi har gennem mange års arbejde med vores beboere erfaret, at dét at få skabt en fast struktur, gavner beboerne, og de trives i høj grad under disse rammer. Denne faste struktur er dog ikke mere fast, end at vi kan være fleksible fra dag til dag, såfremt vores beboere har andre behov.

 

Dialog og samarbejde gør os unikke

Det, der kendetegner Knagegården, er det stærke, sociale aspekt. Vores beboere vil gerne hinanden med de forudsætninger, de har. Vi opildner til dette gennem en professionel og faglig tilgang, da vores erfaring er, at det medfører højere livskvalitet for samtlige beboere. Denne tilgang lader sig gøre gennem en tæt dialog med beboerne selv, hvor vi bl.a. holder beboermøder hver 4. uge, hvor stort og småt kan komme på dagsordenen. Samtidig ønsker vi også input fra de faste kontaktpersoner, vi har til hver beboer. Denne kontakt sikrer hele koordinationen vedrørende hver enkelt beboer, således at struktur og overblik fremmes. Vi ser vores beboere enkeltvis og tager højde for specifikke ønsker. Det er disse elementer, der gør Knagegården til et skønt sted at bo.

Kontakt os

Vi hører til i Odense, men har beboere fra hele Fyn samt Vejle. Har du spørgsmål til os vedrørende vores beskæftigelsestilbud og botilbud, så er du mere end velkommen til at ringe til Knagegården på telefon 65 96 29 59

 

Har du spørgsmål vedrørende vores beskæftigelsestilbud og botilbud? Vi kontakter dig!